שנות ה-40 (231)

עשור זה ידע את המלחמה הגדולה בעולם - מלחמת העולם השניה ובסופה כבר היה ברור לכל הצורך הדחוף בהקמת מדינה ליהודים. בשנת 1948 הוקמה המדינה ובמרץ ואהבה גדולה פעלו החלוצים ופיתחו יישובים וערים בכל רחבי המדינה המתפתחת.