שנות ה-50 (259)

שנות החמישים בישראל היו שנים של התגייסות אזרחית, של עלייה המונית, של צנע, של התמודדות מול גבולות עוינים וגם של מלחמה נוספת שבסופה ניצחון שביטא את חוסנה של המדינה הצעירה.