ספרי צילום (7)

מגוון ספרי צילום העוסקים בתיעוד הקמת מדינת ישראל בפן ההיסטורי והאמנותי