ספרי צילום (6)

מגוון ספרי צילום העוסקים בתיעוד הקמת מדינת ישראל בפן ההיסטורי והאמנותי