ספרי צילום (4)

מגוון ספרי צילום העוסקים בתיעוד הקמת מדינת ישראל בפן ההיסטורי והאמנותי