מדיניות האתר

שימוש ראוי באתר

בעצם השימוש שהנך עושה באתר, הנך מסכים:
לא להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל אופן, בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
לא לעשות שימוש באתר באופן המפריע, מתערב או מגביל את השימוש באתר על ידי משתמשים אחרים;
לא להעלות, להציג או להעביר כל חומר באמצעות באמצעות האתר שהוא כוזב, פוגעני, משמיץ, מאיים, גס, בלתי חוקי או אשר מפר זכויות של כל אדם אחר;
לא לעשות שימוש בכל תוכנה או יישום מחשב, לרבות "spider" או "bot" או crawler"" כדי לאסוף או "לקצור" מידע מן האתר; בכלל זה, אין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
לא לעשות שימוש בפריימס (frames) או בטכניקות של פריימינג (framing) כדי לצרף תוכן הכלול באתר;
לא לעשות שימוש בכל תוכן מן האתר בתוך תגיות (meta-tags) או בכל טכניקה אחרת של "טקסט נסתר";
לא לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או תוכן אחר שפרסומו מנוגד לחוק;
לא לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.
לא לנסות ולהעביר אל או באמצעות האתר כל מידע המכיל וירוס, תולעת, סוס טרויאני או מרכיב מזיק או מפריע אחר;

מסירת פרטי התקשרות

לצורך השלמת פעולות מסוימות באתר, כגון רישום לרשימת התפוצה של האתר או הזמנת מוצרים מן האתר, הנך נדרש למסור פרטי התקשרות. הנך מתבקש לספק פרטים נכונים, מדוייקים, עדכניים ומלאים אודותייך.

סיסמא

מספר מאפיינים של האתר, כגון רישום לאתר, דורשים שימוש בסיסמא אישית. הינך אחראי על שמירת הסיסמא שלך. הינך מסכים כי תהא אחראי לכל הצהרה או פעולה או מחדל שיתרחשו, באמצעות שימוש בסיסמא שלך. אם יש לך כל חשש לאובדן, גניבה או שימוש בלתי מורשה בסיסמא שלך, נא הודיענו מיד. אנו מניחים כי כל התקשרות שאנו מקבלים תחת הסיסמא שלך נעשתה על ידך, אלא אם נקבל הודעה אחרת ממך.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים בתוכן האתר, סידורו ועיצובו, כולל צילומים, טקסטים, גרפיקה, תמונות, צילומי מסך, מוזיקה, שמות מוצרים, עיצוב אריזות וכל תוכן או חומר אחר מושא לזכויות יוצרים, וכן לקט של כל האמור לעיל (ביחד, "התוכן") הינם בבעלות בעלי האתר.
אינך רשאי להעתיק, להדפיס, להוריד, לשכפל, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעשות יצירה נגזרת או בדרך אחרת להשתמש בתוכן האתר.
בעצם השימוש שהנך עושה באתר, הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בתוכן, כולו או חלקו - כולל העתקה, הדפסה, הורדה, שכפול, שידור, העמדה לרשות הציבור או עשיית יצירה נגזרת - בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי האתר.
האתר מכיל סימני מסחר יקרי ערך של הצלמניה פרי-אור, כולל הסימן "הצלמניה פרי-אור" והלוגו המעוצב (ביחד, "סימני המסחר של הצלמניה פרי-אור"). כל שימוש בסימני המסחר של הצלמניה פרי-אור ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי האתר אסור בהחלט.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את בעלי האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

הגבלת אחריות

האתר הוקם במטרה לספק מידע אודות הצלמניה פרי-אור, מוצריה ושירותיה.
מטבע הדברים, נוכח מגבלותיה וטבעה של רשת האינטרנט, איננו יכולים להבטיח כי אתר זה או אתרים אחרים אליהם האתר מקושר יהיו תמיד זמינים למשתמשים. עליך להבטיח כי יש ברשותך הגנה מתאימה כנגד וירוסים ואמצעי הגנה אחרים בעת שימוש באינטרנט.
אף כי אנו עושים כל מאמץ להבטיח כי המידע המוצג באתר זה מדויק בשעת פרסומו, המידע המוצג עשוי להיות נתון לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת, ואנו איננו מתחייבים כי כל מידע המתפרסם באתר יהיה מדויק או שלם בכל זמן נתון או בכלל.
אתר זה וכל מידע או חומר אחר הכלול בו זמין וניתן לשימוש כמות שהוא (As Is). כל אימת שאתה מסתמך על כל מידע או חומר אחר המצוי באתר, הינך עושה זאת על אחריותך בלבד והינך מסכים כי כל חבות, אחריות, תנאי והתחייבות, מפורשת או במשמע, בין אם מכוח חוק, תקנה, נוהג מסחרי או באופן אחר, לא תחול לגבי אתר זה, במידה המירבית המותרת על פי חוק.
אנו שוללים כל חבות שהיא, במידה המירבית המותרת על פי חוק, לגבי כל אובדן או נזק הנגרמים או נובעים עקב אי זמינות או שימוש באתר או בכל אתר אחר המקושר לאתר, או עקב הסתמכות על תוכן האתר או על כל חומר או תוכן הנגיש באמצעותו.

קישורים

קישורים (links) מאתר זה מסופקים לצורך מידע ונוחיות בלבד. אין לנו כל שליטה על התוכן המופיע באתר מקושר ולכן איננו יכולים לקבל כל אחריות או חבות ביחס לתוכן המופיע באתר מקושר. אין בקישור לאתר אחר משום מתן אישור לתוכן המופיע בו.

מדיניות פרטיות

אם הינך מספק פרטים אישיים באמצעות האתר, הינך מסכים לשמירה ולשימוש במידע האישי שלך על ידי האתר על פי מדיניות הפרטיות של האתר.

סמכות שיפוט

האתר תוכנן בהתאם לדין הישראלי, ועל תנאי השימוש בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מגישה לאתר או משימוש בו תהא נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

שירות לקוחות

אם יש לך שאלה או בקשה לגבי תנאי השימוש באתר, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו באמצעות דוא"ל לכתובת info@thephotohouse.co.il.

האתר הינו בבעלות הצלמניה פרי-אור, שותפות רשומה 530035039, מרח' טשרניחובסקי 5 תל אביב 6329118 ישראל.

תנאי השימוש עודכנו לאחרונה בתאריך 1 בספטמבר 2014 וניתנים לשינוי בכל עת ע"י בעלי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי. נוסח תנאי השימוש כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.