שנות ה-60 (69)

תחילת שנות ה–60 מלוות במצב רוח שפוף אך סוף העשור מלווה במצב רוח מרומם ואופוריה.