המאהבת


watermark

לא כל תמונה ראויה לשם. אך יש כאלה ששמן הולך לפניהן. אנחנו כינינו אותה ״המאהבת״ וגם ״אישה שבורה״. שמה האמיתי כפי שמעידים עליה כתבי הארכיון משנת 1941 הוא: ״פצצה בבית פרלין, הרצליה״. אכן פצצה.
_
מוזמנים לחלק לה שמות חיבה נוספים