כי מלון מוסיף המון


watermark

מכירים את אנשי האבטיח? גם אם יגידו להם ״אתם חייבים לטעום את המלון הזה, הוא מעולה״, הם לא יגעו בו. לא יטעמו. המלון הוא מוקצה. לעולם לא אבין אותם. כשלי אומרים ״האבטיח מעולה״ (אף כי אני אישה של מלון) אני טועמת. מה כבר יכול להיות?
-
נגטיב B197-19-20