Cinéma Français

watermark

התמונה הנהדרת הזו שבקלות היתה יכולה להלקח מסצנה בסרט צרפתי, צולמה במלון השרון בשנת 1949 במסגרת צילומי פנים המלון. יש בתמונה הזו כל כך הרבה אלמנטים נהדרים כאילו הונחו בקפידה למען הצילום המושלם. הפלורסנט, העציץ המציץ, העט בכיס הסינר, הטלפון, לוח השנה התלוי על הקיר ומעל הכל, מבט הפקיד השולח אותנו להביט בנערה שמצייתת להוראות הבמאי להישיר מבט תמים אך מפתה למצלמה. שאפו!
-
נגטיב 9354